Kadivec, S., Lainščak, M., Košnik, M., & Farkaš-Lainščak, J. (2015). Zadovoljstvo bolnikov s kronično obstruktivno pljučno boleznijo z obravnavo koordinatorja odpusta. Obzornik Zdravstvene Nege, 49(3). https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.3.54