Savinšek, B. (1961). Nekaj misli o rehabilitaciji tuberkuloznih bolnikov. Obzornik Zdravstvene Nege, 8(1/2), 45–52. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/589