Vodopivec, C. (1961). Aktualna družbena vprašanja: kmetijska proizvajalka v vasi in v komuni. Obzornik Zdravstvene Nege, 8(1/2), 59–70. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/592