Jarnovič, N. (1967). O stanju patronažne službe v zdravstvenih zavodih. Obzornik Zdravstvene Nege, 1(1), 10–14. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/620