Breda Möschl, prevod/transl. (1969). O negi bolnika po smernicah svetovne zdravstvene organizacije: (nadaljevanje). Obzornik Zdravstvene Nege, 3(2), 64–68. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/704