Hočevar-Kuharič, M., & C.B., priredba/adaptation:. (1969). Dispanzerji in posvetovalnice za otroke v SR Sloveniji. Obzornik Zdravstvene Nege, 3(3), 144–148. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/724