Anon. (1969). Novosti - izkušnje - pobude. Obzornik Zdravstvene Nege, 3(4), 227–228. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/742