Jarnovič, N. (1971). Osebne vesti. Obzornik Zdravstvene Nege, 5(2), 110–111. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/834