Bučan, Eva, in Branko Bregar. 2017. Uporaba Novih Psihoaktivnih Snovi Med študenti Zdravstvenih in Pedagoških Poklicev. Obzornik Zdravstvene Nege 51 (1), 42-51. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.1.109.