Bučan, Eva, in Branko Bregar. 2017. „Uporaba Novih Psihoaktivnih Snovi Med študenti Zdravstvenih in pedagoških Poklicev“. Obzornik Zdravstvene Nege 51 (1):42-51. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.1.109.