Fekonja, Zvonka, in Majda Pajnkihar. 2017. „Uporaba Sodobnih Biomedicinskih pripomočkov Za Vzpostavljanje Periferne Venske Poti V Zdravstveni Oskrbi Pacienta: Pregled Literature“. Obzornik Zdravstvene Nege 51 (1):52-74. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.1.141.