C. Hall; prevod/transl. I. Celec, Dotothy. 1980. Srednjerońćni Program Dela Medicinskih Sester in Babic V Evropi (1976-1983). Obzornik Zdravstvene Nege 14 (4), 211-17. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1424.