Vuga, Silva. 1980. „Nega Bolnika Na Domu V SR Sloveniji“. Obzornik Zdravstvene Nege 14 (4):229-33. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1426.