Vodopija, J., T. Tambič, I. Petričevič, in B. Borčič; prevod/transl. Anton Gradišek. 1980. Ocena Zmožnosti Varstva Pred Bolnišničnimi Okužbami. Obzornik Zdravstvene Nege 14 (4), 255-61. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1430.