„Iz društvenega življenja“. 1982. Obzornik Zdravstvene Nege 16 (4/5):259-303. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1545.