Prelec, Anita, Ivan Verdenik, in Angela Poat. 2014. „Primerjava Pojavnosti Medicinskih Intervencij in Porodnih Izidov Pri nizkorizičnih Prvorodnicah V Samostojni babiški Enoti in Porodni Enoti“. Obzornik Zdravstvene Nege 48 (3). https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.3.16.