Grobler, Marinka. 1985. „Govorni Razvoj, Razvojne težave in Govorne Motnje “. Obzornik Zdravstvene Nege 19 (3/4):190-97. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1666.