Domajnko, Nana, Vera Grbec, in Stana Kavalič. 1985. „Uresničevanje Usmerjenega izobraževanja Na področju Zdravstvene Nege“. Obzornik Zdravstvene Nege 19 (5):267-73. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1675.