Pokorn, Dražigost. 1987. „Osnovna načela Prehrane športnikov“. Obzornik Zdravstvene Nege 21 (1/2):13-18. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1735.