Kramar, Meta. 1987. Novosti - Izkušnje - Pobude. Obzornik Zdravstvene Nege 21 (3/4), 147-50. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1756.