Milač, Borut, in Alenka Zavasnik. 1989. Odnos Nepsihiatričnih Zdravstvenih Delavcev Do Suicidalnega Pacienta. Obzornik Zdravstvene Nege 23 (1/2), 65-70. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1808.