Meklav, Klementina, Vojko Flis, Jadranka Stričević, in Vida Sruk. 2018. „Diabetično Stopalo Kot Zaplet Sladkorne Bolezni“. Obzornik Zdravstvene Nege 52 (3):168–176. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.3.185.