Health Forum, World. 1991. Uvodnik: Svetovni Dan Zdravja 1991. Obzornik Zdravstvene Nege 25 (5/6), 257-58. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1906.