Skoberne, Mihaela. 1993. „Hospic - Zavetje Za umirajoče“. Obzornik Zdravstvene Nege 27 (5/6):237-50. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1998.