Bole, Urban, in Brigita Skela-Savič. 2018. Odnos in Znanje Medicinskih Sester Ter Ovire Pri Implementaciji Na Dokazih Temelječe Prakse. Obzornik Zdravstvene Nege 52 (3), 177–185. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.2.206.