Mlakar; Geli Hajdinjak, Jelka, in Vera Štebe; Nada Kuralt. 1995. Osebne Vesti. Obzornik Zdravstvene Nege 29 (3/4), 157-59. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2072.