Mikluž, Branka. 1995. „Stiske Dementnega Bolnika in Njegovih Svojcev Pri Sprejemu in Odpustu S psihiatrične Klinike“. Obzornik Zdravstvene Nege 29 (5/6):189-92. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2081.