Petročnik, Petra, Ana Mivšek, Teja Škodič Zakšek, Ivan Verdenik, in Anita Jug Došler. 2018. Poškodbe Presredka Pri Vaginalnem Porodu V Sloveniji. Obzornik Zdravstvene Nege 52 (3), 153–159. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.3.209.