M. Clift, Judith, in prevod/transl.: Dunja Kalčič. 1996. „Uvodnik: Kaj Je Zdravstvena Nega“. Obzornik Zdravstvene Nege 30 (1/2):1-2. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2092.