Skoherne, Mihaela, Andreja Mihelič-Zajec, in Raja Dahmane-Gošnak. 1997. „Visokostrokovni študijski Program Zdravstvene Nege, porodniškoginekološka Smer: Splošni Podatki O Programu Ter Primerjava Z Nekaterimi Programi V Tujini“. Obzornik Zdravstvene Nege 31 (5/6):239-44. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2181.