Nemec, Urška, Majda Pajnkihar, Sonja Šostar Turk, Petra Klanjšek, in Anja Košič. 2019. „Samoobvladovanje kronične bolečine: Strategija Stimulacije“. Obzornik Zdravstvene Nege 53 (1):70-77. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.1.221.