Hoyer, Silvestra, in Marjeta Urankar. 1999. Seznanjenost Z Možnostmi Okužbe Z Virusom Hiv Med Učenci Podeželske in Mestne Osnovne šole. Obzornik Zdravstvene Nege 33 (1/2), 25-31. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2249.