Pajnič, Manca, in Silvestra Hoyer. 2000. Informiranost Mater O Naravni in Umetni Prehrani Ter Delovanje La Leche League International. Obzornik Zdravstvene Nege 34 (5/6), 201-7. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2330.