Donko, Jana, in Silvestra Hoyer. 2003. Evalvacija Zdravstvenovzgojnega Programa šole Za Starše. Obzornik Zdravstvene Nege 37 (2), 151-57. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2451.