Hoyer, Silvestra. 2003. „Novosti – izkušnje – Pobude: Dojenje V Dokumentu – Navodilo Za Izvajanje Preventivnega Zdravstvenega Varstva Na Primarni Ravni“. Obzornik Zdravstvene Nege 37 (4):299-301. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2472.