Evers, Georges, in prevod/transl.: Helena Kristina Peric. 2004. Razvoj Znanosti Zdravstvene Nege V Evropi. Obzornik Zdravstvene Nege 38 (3), 199-204. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2503.