Oštir, Barbara, in Olga Šušteršič. 2005. Pomen Higiene Rok Pri Zdravstveni Negi Bolnika Na Kronični Hemodializi. Obzornik Zdravstvene Nege 39 (1), 27-31. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2530.