Klemenc, Darinka, Peter Požun, in Ana Podhostnik. 2005. Model Nadzora Izboljševanja Kakovosti V Specialistični Ambulantni Dejavnosti Na Področju Zdravstvene Nege V Kliničnem Centru Ljubljana. Obzornik Zdravstvene Nege 39 (2), 131-43. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2543.