Koprivnikar, Helena, Tina Zupanič, Andreja Drev, in Helena Jeriček Klanšček. 2019. Razširjenost in Značilnosti Souporabe Tobaka in Konoplje Med 15-Letnimi Dijaki V Sloveniji. Obzornik Zdravstvene Nege 53 (2), 104-11. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.1.259.