Košnik, Mitja, Stanislav Šuškovič, Matjaž Fležar, Katarina Osolnik, Mihaela Zidarn, Sabina Škrgat, in Saša Kadivec. 2006. Sodobno Vodenje Trajne Astme. Obzornik Zdravstvene Nege 40 (4), 223-28. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2604.