Donik, Barbara. 2006. „Novosti – izkušnje – Pobude: Kako Uvajati Spremembe in Novosti V klinično Prakso Zdravstvene nege? “. Obzornik Zdravstvene Nege 40 (4):243-46. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2607.