Klemenc, Darinka, in Monika Ažman. 2008. Uvodnik: Aktualno V Evropski Uniji in Kmalu Tudi Pri Nas: Medicinske Sestre in Migracije. Obzornik Zdravstvene Nege 42 (2), 73-75. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2650.