Skela-Savič, Brigita, Sanela Pivač, Vesna Čuk, in Branko Gabrovec. 2019. Razumevanje in Umeščanje Matrike štirih Ravni Kompetenc in Kategorij Izvajalcev V Zagotavljanje Zdravstvene Nege. Obzornik Zdravstvene Nege 53 (1), 8-17. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.3.267.