Ličen, Sabina, Maja Čemažar, in Marjana Bernot. 2008. Strah in Tesnoba Pri Pacientkah Z Rakom Dojke. Obzornik Zdravstvene Nege 42 (4), 273-80. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2680.