IZUM. 2009. „Novosti – izkušnje – Pobude – Odmevi: Tuje Baze Podatkov in Servisi: Web of Science“. Obzornik Zdravstvene Nege 43 (1):60-61. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2700.