Požun, Peter. 2009. Uvodnik: Pacienti Plačujejo Ceno Nezadostnega Obsega Osebja in Velikih Delovnih Obremenitev. Obzornik Zdravstvene Nege 43 (2), 81-82. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2705.