Bregar, Branko, Brigita Skela-Savič, Karmen Kajdiž, in Blanka Kores Plesničar. 2019. Heymanova Lestvica Odnosa Zaposlenih V Zdravstveni Negi Do Posebnih Varovalnih Ukrepov V Sloveniji. Obzornik Zdravstvene Nege 53 (1), 18-30. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.1.275.