Čuček Trifkovič, Klavdija, Alenka Kobolt, in Blanka Kores Plesničar. 2010. „Zadovoljstvo Z življenjem Pri Osebah, Odvisnih Od Alkohola“. Obzornik Zdravstvene Nege 44 (3):147-54. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2765.