Ovijač, Darja. 2012. „Medpoklicno Sodelovanje in Etika V Zdravstvu“. Obzornik Zdravstvene Nege 46 (4):297-301. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2896.