Hvalič Touzery, Simona, Angela Kydd, in Brigita Skela Savič. 2013. „Odnos Do Dela S Starostniki Med kliničnimi Mentorji“. Obzornik Zdravstvene Nege 47 (2):157-68. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2923.